Silabus: Poslovne finansije

Ovo predavanje bavi se analizom prinosnog, imovinskog i finansijskog polozaja preduzeca. Svaka od ovih analiza bice posebno obradjena. Cilj ove analize je dati odgovor vlasnicima, bankama i ostalim stejkholderima o stvarnom polozaju, snazi i finansiskoj moci preduzeca.